Category Archives: Biếm Họa

Bẫy “Giải phóng”

Đăng tải tại Biếm Họa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cá tháng Tư

Đăng tải tại Biếm Họa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xã hội đen trong lòng XHCN

Nguyễn Tâm Thiện –  Tiếng khóc nấc nghẹn của cô Vũ Phương Anh, nạn nhân của nạn buôn người và nhất là ánh mắt hoãng hốt của Bé Phú, con của chị Trần Thị Nga (cũng là nạn nhân của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Biếm Họa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đồng chí khẩu chiến. Ai chết ???

Đăng tải tại Biếm Họa | %(count) bình luận

SUICIDE

Đăng tải tại Biếm Họa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Món hàng xa xỉ

Đăng tải tại Biếm Họa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mồm ngang miệng dọc, thâm độc vô cùng

Đăng tải tại Biếm Họa | %(count) bình luận