Nhân Quyền nguyện vọng duy nhất của Người Việt toàn thế giới

Long Điền – Ra đời từ một đạo luật áp dụng cho cả thế giới, cách đây 64 năm , “Nhân Quyền”  là một đạo luật  mà nhiều quốc gia còn lạc hậu trông chờ để giúp cải thiện về quyền sống của con người, nhất là của những người thấp cổ bé miệng thường bị hà hiếp, bạc đãi của giới cầm quyền.

Việt Nam ta củng vậy, nhiều con em trong các gia đình nghèo và thất học, chưa hề biết “Nhân Quyền” là gì, họ tưởng đó là cái gì cao quý do chính phủ ban phát, họ không hiểu đó là cái quyền ắt có của bất cứ ai trong xã hội đều được hưởng. Quốc gia nào cũng vậy, dù tiến bộ hay lạc hậu , miển có tham gia vào Liên Hiệp Quốc thì quyền con người thảy đều được tôn trọng và không một chính phủ nào được quyền tước đoạt nó. Việt Nam đã tham gia tổ chức Liên Hiệp Quốc từ năm 1977 và Tổ Chức Thương mại Thế Giới (WTO)năm 2003 và những cam kết thực hiện các lời hứa. Chúng ta sẽ xem xét nhà cầm quyền CSVN đã hứa và thực hiện các lời hứa về Nhân Quyền ra sao?

Chúng ta thử tìm hiểu “Nhân Quyền là gì?:

I)Định nghĩa căn bản về Nhân Quyền:

“-Nhân Quyền là những quyền tự do và những quyền căn bản khác của con người. Như quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do đi lại và cư trú, tự do hội họp và lập hội, quyền sở hữu, quyền tham gia chính quyền, quyền được hưởng giáo dục miễn phí, v.v…

-Nhân Quyền không phải do ai ban phát mà có. Nhân Quyền là những quyền mà mọi người sinh ra đã có và đều có. Không ai có quyền tước đoạt nhân quyền của chúng ta.

-Hầu hết các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam, khi gia nhập Liên Hiệp Quốc đều chấp nhận hoặc ký kết các bản luật nhân quyền nói trên. Các nhà cầm quyền có trách nhiệm tôn trọng và tuân hành các luật quốc tế đó. Họ không thể viện bất cứ lý do gì để không thi hành các luật nhân quyền, ngoại trừ một số rất ít những trường hợp đã được qui định rõ trong luật.

-Người dân chúng ta cần tìm hiểu Nhân Quyền để biết rõ mình có những quyền gì và quyền đó có được tôn trọng không. Nếu nhà cầm quyền vi phạm hay không thi hành đúng luật nhân quyền, thì chúng ta phải đòi cho bằng được. Đây phải là một cuộc đấu tranh lâu bền, không ngừng nghỉ.”

 Tuyên ngôn 1948 chỉ là một Nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Nó không phải là luật quốc tế. Cho nên về sau mới phải có thêm hai Công ước quốc tế 1966 về nhân quyền để thành luật quốc tế về nhân quyền.

II)Tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam  hiện nay:

-Nhà cầm quyền CSVN ký kết để vào LHQ va WTO nhưng đồng thời họ diển giải Nhân Quyền theo cách riêng của mình. Liên Hiệp Quốc và các nước có chấp nhận lối diển giải nầy hay không?

  -Trong  quyển “Luật Quốc Tế Nhân Quyền” của Luật sư Nguyễn Hữu Thống phiên dịch và diển giảng từ tài liệu của Liên Hiệp Quốc:”Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”( TNQTNQ) công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948  và được LS Nguyễn Hữu Thống  phân tích từ 14 năm qua, thì chúng ta thấy ngay bản TN QTNQ  thể hiện trọn vẹn  ước vọng chính đáng của 90 triệu người dân Việt Nam vốn bị chèn ép từ thời Thực Dân Pháp, những tưởng sẽ được khá hơn sau ngày “Thống Nhất” đất nước, ngờ đâu Nhân Quyền còn bị chà đạp thô bạo hơn thời cai trị của ngoại nhân.

-Trong 30 điều của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền chúng ta thấy nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn không tuân hành các điều khoản về TNQTNQ mà chính họ đã cam kết trước khi vào WTO.

III)-Cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ nhận định Nhân Quyền Việt Nam ra sao?:

Sau năm 1975 và đến trước 1990, vấn đề nhân quyền của Việt nam tương đối nhức nhối, đặc biệt là đối với một số tầng lớp dân ở miền Nam Việt nam, dẫn tới hàng triệu người bỏ nước tị nạn.[28] Năm 1986, Việt Nam bắt đầu quá trình Đổi mới, hội nhập với thế giới. Việt Nam ký kết các hiệp ước về quyền con người khi tham gia vào các tổ chức quốc tế và theo đó lần lượt thay đổi các chính sách nhân quyền của mình.

Chính phủ Việt Nam cho rằng “Hiến pháp Việt Nam bảo đảm mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe… không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo.” Tuy nhiên một số tổ chức nước ngoài lại cho rằng có khoảng cách xa giữa những điều ghi trong hiến pháp và thực tế. “Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền này bị cắt giảm, thậm chí vô hiệu hóa, bởi hệ thống quy định pháp luật để đảm bảo “các chính sách và lợi ích của Quốc gia.

-HRW tố cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do bày tỏ ý kiến . và gia tăng đán áp giới ly khai , dân tộc thiều số Tây Nguyên. Trong báo cáo thường niên Hoa Kỳ liên tục tố cáo VN vi phạm nhân quyền.

IV)- Nhà cầm quyền Việt Nam ngày 12 tháng 5 năm 2009 thừa nhận những sai lầm về Nhân Quyền:

Giới hữu trách Việt Nam thừa nhận ‘có khiếm khuyết’ và ‘sai lầm’ về nhân quyền nhưng bác bỏ những lời tố cáo về việc đàn áp những nhân vật bất đồng chính kiến và những khối dân thiểu số.

Tuy có thừa nhận khiếm khuyết về Nhân Quyền, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn bảo thủ và cho ràng VN tôn trọng Nhân Quyền. Lập luận Nhân Quyền mỗi quốc gia có nhiều khác biệt, nhiều sắc thái khác nhau, đó chỉ là hình thức chối tội vi phạm Nhân Quyền mà thôi!

 “Ông Võ Văn Ái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Thế giới, là Chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, trụ sở đặt tại Paris. Ông nói rằng sự thừa nhận của ông Phạm Bình Minh không có ý nghĩa gì vì Hà nội vẫn tiếp tục đưa ra lời biện minh cố hữu là những sai lầm chỉ phát sinh từ cấp điều hành hoặc các viên chức địa phương trong khi thủ phạm là chính sách của giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam.”

Các cơ quan giám sát nhân quyền quốc tế liên tục tố cáo Việt Nam vi phạm TNQTNQ.

V)- Đối chiếu với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền chứng minh sự vi phạm Nhân Quyền của Việt Nam:

Một số sự việc điển hình  hiện nay, chứng minh sự vi phạm Nhân Quyền tại Việt Nam:

Điều 1 TNQTNQ:   ” Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.”

Hiến pháp nưc CHXHCNVN năm 1992” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2005 – ), có đoạn viết như sau: “Đảng Cộng Sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đo Nhà nước và xã hội.   

Đây là điều vi phạm đầu tiên của nhà cầm quyền VN đối với Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Thật là vô lý khi một đảng cầm quyền lại dành quyền độc tài lãnh đạo chính phủ và xã hội. Đất nước Việt Nam đâu phải của riêng ai.

Việc đục khoét công quỹ và độc quyền lũng đọan ngân sách là điều không một ai có thể chấp nhận được.

Điều 2 TNQTNQ:    “Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.

Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.”

Việc cấm đoán, ngăn chận Tự Do tôn giáo tại VN rõ ràng vi phạm Điều 2 của TNQTNQ, việc bỏ tù, đánh đập các vị lãnh đạo các tôn giáo trong khi họ đi truyền đạo là điều cực kỳ tàn ác trái với luơng tri con người, trái với quyền làm người.

Dùng Điều 2 TNQTNQ để vạch rõ sự sai quấy của nhà cầm quyền Việt Nam trong việc điều hành đất nước và đạc biệt là nhà cầm quyền Việt Nam đã trấn áp các tôn giáo là đi ngược lại các định ước quốc tế về quyền Con Người.

Điều 3 TNQTNQ:    “Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể.”

                       “Điều 8 HP 1992 của CHXHCNVN:

Các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

Vô cớ bằt giam trái phép những người dân vô tội, không hề lắng nghe nguyện vọng của người dân mà lại dùng cực hình, tù đày những người tõ bày chính kiến một các ôn hoà là sai với Điều 3 TNQTNQ.

Điều 4TNQTNQ:     “Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ.”

Tại Việt Nam, nạn nhân của buôn người bị đưa tới khai thác tại các quốc gia như Cao Miên, Trung Hoa, Thái Lan, Hong Kong, Nam Hàn, Mã Lai Á, Đài Loan, Anh và Cộng hòa Tiệp. Nạn nhân được tuyển chọn qua hình thức hôn nhân giả tạo, hứa hẹn hão về việc làm, di dân lậu hoặc qua các dịch vụ tuyển lựa lao động để xuất cảnh. Theo nguồn tin từ cơ quan an ninh Cao Miên vào năm 2004, quốc gia này có khoảng 50,000 gái mãi dâm thì đa số đều bị ép buộc đưa vào từ Việt Nam.

Hôn nhân giả tạo đang là hình thức buôn người khá phổ biến tại Việt Nam. Theo nguồn tin từ nhà nước, khoảng 10% các cuộc hôn nhân do mối giới với đàn ông Trung Hoa trở thành nạn nhân của buôn người. Họ sẽ bị hãm hiếp bởi người chồng, thậm chỉ bởi cả cha chồng. Đôi khi còn bị sang tên bán đứng cho người  đàn ông khác.

Hiện trạng nhân quyền tại VN đang bị vi phạm trầm trọng. Một số quốc gia vì quyền lợi kinh tế, mở rộng giao hương với VN nên lơ là can thiệp Nhân Quyền, sự đồng loả với tội ác về Nhân Quyền cần bị lên án.

Điều 5TNQTNQ:     “Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm.”

           Hiện nay tại Việt Nam việc vi phạm Nhân Quyền đặc biệt là quyền không được xúc phạm đến thân thể đang bị vi phạm tồi tệ. Công An là công cụ của đảng CSVN để trấn áp người dân hơn là để bảo vệ dân. Sự đánh đập những người dân vô tội, những người tố cáo tham nhũng, tố cáo cướp đất v.v… đã bị hành hạ tàn bạo.

Việt Nam là đất nước của những nghịch lý, và điều đáng quan ngại hơn cả là nguyên nhân gây ra những nghịch lý đó không ai khác hơn là chính đảng lãnh đạo và bộ máy cầm quyền hiện nay tại Việt Nam

Điều 6TNQTNQ:     “Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại đâu.”

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/nhac-si-viet-khang-bi-bat.html Lý do Việt Khang bị bắt giữ có thể liên quan tới một ca khúc do chính anh sáng tác và biểu diễn. Ca khúc có tên “Việt Nam Tôi Đâu”. Bài hát ca ngợi tình yêu nước, chống Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cùng với lời ca là các hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn, video do anh sáng tác được phát tán rộng rãi trên mạng.

Bài hát có đoạn “Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tầu…”, tiếp theo đó là lời kêu gọi đứng lên “chống giặc Tầu và những kẻ bán nước”…

Chứng tỏ tại VN người dân không có quyền bày tỏ chính kiến, dù đó là lòng yêu nước.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110725_
nguyen_van_ly_jail.shtml
 Phiên tòa ngày 30 tháng Ba 2007 tại Huế kết án linh mục Nguyễn Văn Lý 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Phiên xử khi đó bị chính phủ và các tổ chức nhân quyền nước ngoài lên án, đặc biệt vì hình ảnh một công an bịt miệng linh mục khi ông lên tiếng phản đối tại phiên toà

Điều 17TNQTNQ:

1)       Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác.

2)       Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán.

  Ngày 14/11/1953, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị toàn quốc của Đảng Lao động đã quyết định tiến hành Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ). Tức là hủy bỏ quyền tư hữu ruộng đất của toàn dân. Nhà cầm quyền VN quyđịnh đất đai thuộc Sở Hữu Toàn Dân, nhưng thực tế đó là Sở Hữu Cuả Đảng CSVN.

Những danh từ sáo rỗng, những lời dối trá, tuyên truyền chỉ để che dấu sự chiếm đoạt tài sản, ruộng đất của toàn dân vào tay đảng CSVN mà thôi: Cải cách ruộng đất, Cải tạo Tư sản Mại Bản, Kinh tế Mới v.v…chỉ để loè bịp những ai chưa hiểu thực chất đảng cướp mang tên CSVN. Trên thế giới hiện nay chỉ còn 4 qu ốc gia không công nhận quyền sở hữu đất đai là : Trung Cộng, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn.

Điều 18TNQTNQ: Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.

Hà Nội đã liên tục ra những văn bản dưới luật, gọi là để “quản lý” Internet, mà thực chất là để trói buộc những người xử dụng Internet trong cái rọ của nhà nước chặt chẽ hơn, và khi không “quản lý” được theo ý muốn thì cấm cản, đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm. Với “thành tích” này, hàng năm CSVN luôn luôn được xếp hạng là nhà nước kẻ thù của Internet, và hiện đang đứng hàng thứ nhì thế giới về số blogger và nhà báo bị giam giữ.

Điều 19TNQTNQ: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.

 http://tintuchangngay.info/2012/02/11/xin-c%E1%BA%A3m-%C6%A1n-nh%E1%BA%A1c-si-vi%E1%BB%87t-khang-truc-h%E1%BB%93-va-nh%E1%BA%ADt-ngan/  Từ hơn một tháng nay, lớp người trẻ ở khắp nơi trong nước cũng như ngòai nước thì đang sôi nổi lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Hanoi phải trả tự do cho Việt Khang. Và hai bài hát do Việt Khang sáng tác đã liên tục được nhiều bạn trẻ đua nhau hát và phổ biến rộng rãi trên mạng lưới thông tin tòan cầu.

VI-Kết Luận:

 -Nhân Quyền dễ dàng đi vào lòng người, Nhân Quyền không phân biệt quốc gia, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tràn đầy lòng nhân ái, không kêu gọi hận thù, bạo lực.

 Nhân Quyền gõ cửa được mọi nơi từ các hội đoàn, các đảng phái, các tồ chức phi lợi nhuận cho đến các tổ chức quốc tế như Liên HiệpQuốc. Dù hiện nay chỉ còn 4 quốc gia Cộng Sản cố tình xuyên tạc, hiểu sai nhưng “Nhân Quyền”sẽ  hiên ngang đi vào từng con người, từng tổ chức xã hội vì “Nhân Quyền”  thể hiện ước vọng ngàn đời của con người. Sống sao cho ra con người, đó là quyền mà mọi con người sinh ra trên hành tinh nầy phải được hưởng mà không cần ai ban phát.

Xu thế chung của “Nhân Loại” ở thế kỷ 21 là “Nhân Quyền”phải được tôn trọng ở khắp mọi nơi, mọi giới, mọi quốc gia, mọi chế độ.

Nhà cầm quyền trong nước dù chọn lựa thái độ ứng xử nào trước cao trào tranh đấu cho “Nhân Quyền”sau cùng sẽ phải khuất phục trước xu thế toàn cầu.  Tôn trọng và chấp nhận nhân quyền thì chế độ độc tài phải ra đi, vì Nhân Quyền và độc tài như lửa với nước, luôn đối nghịch nhau. Cố chấp, cưởng lại nhu cầu “Quyền Làm Người”của toàn dân thì sẽ bị phản ứng dữ dội của 90 triệu đồng bào đứng lên quật nhào, vì quốc tế và các cường quốc thảy đều tôn trọng và  ủng hộ  cho “Nhân Quyền”.

Áp dụng “Nhân Quyền” không cần gây hận thù, không cần bạo động sẽ đòi lại những gì mà người dân Việt đã bị cướp đoạt suốt mấy thập niên qua. Tiếng nói từ con tim của nhạc sĩ Việt Khang đã đánh động lương tri toàn thế giới qua hai bài ca “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai” đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Hoa v.v…Trong vòng 30 ngày đã có gần 150.000 chữ ký ủng hộ Nhân Quyền trên trang web White House Petitions, khiến cho Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ tổ chức  2 ngày hội kiến gần 1000 đồng bào Việt Hải Ngọai đủ để thấy uy lực mạnh mẽ của “Nhân Quyền”. Giai đoạn kế tiếp là đưa cơn gió “Nhân Quyền”vào quốc nội đồng loạt để phát động phong trào đòi quyền sống cho toàn dân Việt.

Bỏ qua một bên vài dị biệt nho nhỏ, đồng hương Hải Ngoại sẳng sàng hành trình cùng 90 triệu đồng bào Quốc Nội đi nốt chặn đường đầy đau thương trong lịch sử Việt Nam vừa qua.

Long Điền

(Một tuần sau ngày hội ngộ tại Toà Bạch Ốc và Quốc Hội Hoa Kỳ)

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c Danh sách các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c#C.C3.A1c_m.E1.BB.A5c_.C4.91.C3.ADch_c.E1.BB.A7a_
Li.C3.AAn_Hi.E1.BB.87p_Qu.E1.BB.91c
 Tổ ch ức Liên Hiệp Quốc

Những mục đích được nêu ra của Liên Hiệp Quốc là ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ nhân quyền, cung cấp một cơ cấu cho luật pháp quốc tế, và để tăng cường tiến bộ kinh tế, xã hội, cải thiện các điều kiện sống và chống lại bệnh tật.

  http://www.nciec.gov.vn/index.nciec?1420 Về phần mình, chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết của một thành viên, đồng thời sẽ tích cực đóng góp vào các công việc chung của Tổ chức.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Nh.C3.A2n_quy.E1.BB.81n_t.E1.BA.A1i_Vi.E1.BB.87t_Nam_
.C4.91.C3.A1nh_gi.C3.A1_theo_c.C3.A1c_ti.C3.AAu_ch.C3.AD_c.
E1.BB.A7a_Tuy.C3.AAn_ng.C3.B4n_Qu.E1.BB.91c_t.E1.
BA.BF_Nh.C3.A2n_quy.E1.BB.81n
 :  Tuy nhiên báo cáo cũng thừa nhận ở Việt Nam vẫn còn những bất cập, khó khăn tồn tại cần giải quyết, trong đó hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ, có chỗ còn chồng chéo mâu thuẫn, chưa theo kịp thực tiễn, dẫn đến khó khăn, thậm chí hiểu sai làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo tính hợp hiến, tính khả thi và minh bạch trong qua trình đảm bảo quyền con người

 http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/hrw-conde-vn-falun-go-jailing-11112011082306.html Tổ chức theo dõi nhân quyền,Human Rights Watch, hôm nay lên án việc chính quyền Việt Nam bỏ tù hai người tập Pháp luân công vì đã truyền phát sóng phát thanh vào Trung Quốc.

Tổ chức này nói rằng việc kết án từ hai anh  Lê Văn Thành và Vũ Đức Trung là vi phạm quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân.

 http://www.vietdaikynguyen.com/v2/world/917-us-releases-human-rights-report-  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2009-human-rights-reports-vietnam-QNhu-03122010213537.html Bản phúc trình của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong năm qua chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhắm vào những nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ. Bộ máy công quyền đã giam giữ nhiều nhà hoạt động chính trị và kết án những người đã bị bắt từ năm 2008. Số liệu của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ cho biết Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 60 tù nhân chính trị vào cuối năm 2009,

 http://www.voanews.com/vietnamese/news/a-19-2009-05-12-voa2-81667027.html Việt Nam thừa nhận có ‘khiếm khuyết’ về nhân quyền

 http://www.hrw.org/world-report-2011/vi-t-nam : Trong năm 2010 diễn ra một loạt phiên tòa và các vụ bắt bớ mang tính chính trị, khi chính quyền gia tăng việc đàn áp bất đồng chính kiến trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 11 vào tháng Giêng năm 2011. Trong tháng Mười Hai năm 2009 và tháng Giêng năm 2010, năm nhà hoạt động có liên quan tới Đảng Dân chủ vốn bị cấm ở Việt Nam, trong số đó có luật sư Lê Công Định, đã bị xử tù với tội danh lật đổ chính quyền; sau đó, vào ngày 29 tháng Giêng, nhà vận động dân chủ Phạm Thanh Nghiên bị kết án với tội tuyên truyền chống nhà nước. Vào ngày mồng 5 tháng Hai, nhà văn và cựu tù nhân chính trị Trần Khải Thanh Thủy, bị bắt sau khi cố tới dự phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến vào cuối năm 2009, bị xử ba năm rưỡi tù với tội danh “cố ý gây thương tích” được dàn dựng.

 http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2010/10/13/di%E1%BB%81u-4-hi%E1%BA%BFn-phap-1992-pha-h%E1%BB%A7y-n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%A7a-chinh-b%E1%BA%A3n-hi%E1%BA%BFn-phap/  Như vậy, khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng?

http://longdien1964.multiply.com/journal/item/76/76 Điều 4 trong Hiến pháp cho phép chỉ một mình Đảng Cộng sản được nắm quyền lãnh đạo mãi mãi, đã cấm mọi công dân tự do hoạt động chính trị, trong khi quyền người dân được tự do hoạt động chính trị ghi rõ ràng trong Hiến pháp. Điều 4 của Hiến pháp là điều không chính danh.

  http://www.bayvut.com.au/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BB%A7-hoa-k%E1%BB%B3-v%E1%BB%81-t%E1%BB%B1-do-t%C3%B4n-gi%C3%A1o : Theo ông Posner, hiện vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập và chính phủ Việt Nam rất chậm chạp trong việc cho phép các giáo hội đăng ký hoạt động, đặc biệt các giáo hội tại khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tại Việt Nam vẫn xảy ra một số trường hợp ngược đãi các nhân vật liên quan đến tôn giáo như Linh mục Nguyễn Văn Lý.

http://longdien1964.multiply.com/journal/item/76/76 Tự do tôn giáo bị cái rọ tôn giáo quốc doanh cấm cản. Hàng trăm sư sãi, chùa chiền vốn theo một hệ phái Phật giáo riêng từ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam đã bị cấm hoạt động, bắt phải vào Phật giáo quốc doanh, nếu không chịu quốc doanh hóa Phật giáo sẽ bị bắt.
Công giáo cũng phải thành Công giáo quốc doanh. Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành… cũng phải vào quốc doanh thì sao gọi là tự do tôn giáo? Ở một đất nước không có TÔN GIÁO TƯ NHÂN, chỉ có TÔN GIÁO QUỐC DOANH mà cứ xưng xưng toe toét: Việt Nam có tự do tôn giáo.

 http://danlambaovn.blogspot.com/2012/03/tuong-thuat-su-kien-ca-vo-co-bat-nguoi.html Cả một câu chuyện dài quanh việc đòi thả nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Mọi người  yêu cầu CA phải thả người, nếu có tội thì phải có lệnh bắt chứ không thể có hành vi thích thì bắt như thế được. Đáp lại, phía công an không tiếp, thậm chí còn cho cảnh sát cơ động đến để hù dọa.

 http://luongtamconggiao.wordpress.com/2012/02/09/t%E1%BB%87-n%E1%BA%A1n-buon-ng%C6%B0%E1%BB%9Di/ TỆ NẠN BUÔN NGƯỜI

http://longdien1964.multiply.com/journal?&page_start=20&show_interstitial=1&u=%2FjournalĐơn Tố Cáo Và Yêu Cầu Truy Tố về 2 tội PHẢN QUỐC và BÁN NƯỚC.

http://vietvungvinh.net/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=1971:len-an-nhan-quyen-khong-phai-la-can-thiep-noi-bo&catid=51:quoc-te&Itemid=117

Chủ tịch họ Hồ tuyên bố như vậy sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thúc giục Bắc Kinh thực thi những quyền tự do căn bản, đồng thời cam kết rằng Washington xem TQ là nước hữu nghị và đối tác kinh tế thiết yếu

….Trong  khi đó, Tổng thống Obama một mặt cỗ vũ cho tự do, nhân quyền khi ông tái xác nhận rằng Hoa Kỳ cam kết về quyền phổ quát cho mọi người dân bao gồm những nhân quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội và quyền biểu tình, một mặt Tổng thống Mỹ cũng thận trọng tránh mọi hành động làm phật lòng TQ.!!!

 http://www.baomoi.com/Khoi-to-vu-cong-an-gay-chet-nguoi-vi-khong-doi-mu-bao-hiem/141/5831954.epi Khởi tố vụ công an gây chết người vì không đội mũ bảo hiểm.

http://www.vietnamexodus.info/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=147   Dân Oan Lê Thị Kim Thu Bị Đánh Đập Dã Man Tại Đồn Công An Quận Đống Đa!!!

 http://vuonraulochung.wordpress.com/2010/07/26/cong-an-b%E1%BA%AFc-giang-gi%E1%BA%BFt-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-hang-v%E1%BA%A1n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-dan-bao-vay-d%E1%BA%ADp-pha-c%E1%BB%95ng-ubnd-t%E1%BB%89nh/ Công an Bắc Giang giết người, hàng vạn người dân bao vây đập phá cổng UBND Tỉnh

http://viettan.org/Hay-ngung-ngay-nhung-hanh-dong-toi.html Việt Nam là đất nước của những nghịch lý, và điều đáng quan ngại hơn cả là nguyên nhân gây ra những nghịch lý đó không ai khác hơn là chính đảng lãnh đạo và bộ máy cầm quyền hiện nay tại Việt Nam

 http://congdongnguoiviet.fr/CDNVQGTDTP/1107YeuNuocLaCoToiH.htmTừ xưa đến nay, chưa bao giờ một nước Việt Nam độc lập lại phải trải qua một tình trạng kỳ cục như hiện nay : yêu nước bị xem là phạm tội ; biểu lộ và bày tỏ lòng yêu nước bị cấm đoán, đàn áp, khủng bố và … vào tù. Mà lại bị đàn áp, khủng bố và bị bắt vào tù bởi chính những người cầm quyền cùng một giòng máu, cùng một tiếng nói, cùng một quê hương.

 http://luongtamconggiao.wordpress.com/2012/03/12/ngay-123-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-ch%E1%BB%91ng-ki%E1%BB%83m-duy%E1%BB%87t-internet/#more-33110 Tại các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Syria, Iran…nơi mà các quyền của con người trong cuộc sống hàng ngày đều bị kiểm soát, hạn chế và các phương tiện truyền thông báo chí đều nằm trong tay của chế độ, thì những thông tin độc lập của giới báo chí lề trái chỉ được tìm thấy trên Internet và nơi đây cũng trở thành nơi thảo luận, bày tỏ quan điểm tự do.

 http://carea.org.vn/bai-viet/Dat-dai-Nha-o/Che-dinh-so-huu-dat-dai-qua-cac-thoi-ky-va-giai-phap-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-dat-dai-/393.htmlCHẾ ĐỊNH SỞ HỮU ĐẤT ĐAI QUA CÁC THỜI KỲ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

 http://luongtamconggiao.wordpress.com/2012/03/12/ngay-123-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-ch%E1%BB%91ng-ki%E1%BB%83m-duy%E1%BB%87t-internet/#more-33110  Ngày 12/3 – Quốc Tế Chống Kiểm Duyệt Internet

http://www.aotrangoi.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Nhân Quyền nguyện vọng duy nhất của Người Việt toàn thế giới

  1. vn nói:

    Tui nói thiệt , cái gì cái , thì cũng nên cho người dân mình được tí cái gọi là “dân chủ” , Mình đi chợ muốn mua hàng gì thì tùy mình lựa chọn , ko ai được áp đặt , phải mua cái này , cái nọ ,cũng như họ có ý nghỉ khác về chính trị , là chuyện bình thường , ko nên đánh đập họ tàn nhẩn , vô nhân đạo ,,,Xét cho cùng họ cũng là đồng bào ta , cũng da vàng mũi tẹt ,,,Các Đồng Chí đánh họ là vi phạm đạo đức của con người VN ta !…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s