1-7-2012 Hoi Luan Dai Hoa Mat Nuoc voi Tuong Thang

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to 1-7-2012 Hoi Luan Dai Hoa Mat Nuoc voi Tuong Thang

 1. Khẩn: Mời đồng bào ký Thỉnh Nguyện Thư lên LHQ

  THỈNH NGUYỆN THƯ

  Yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Các Nước Thành Viên đã ký trong Hiệp Định Paris 1973 tái hợp Hội Nghị Quốc Tế Về Việt Nam nhằm trả lại Sự Thật Lịch Sử và Công Bằng cho Quân, Dân Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ

  Ngày 7 Tháng 1 Năm 2012

  Kính Gởi : – Ông BAN KI-MOON Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
  – Chính Phủ Các Nước HOA KỲ, PHÁP, ANH, NGA, CANADA, HUNGARY, BALAN và INDONESIA,
  Chúng tôi ký tên dưới đây là những Quân, Dân, Cán, Chính của Nước Việt Nam Cộng Hòa hiện đang còn sống tại Việt Nam hoặc đang lưu vong tỵ nạn Cộng Sản trên khắp Thế Giới và những người yêu mến đất nước Việt Nam Cộng Hòa, trân trọng gởi lời thỉnh cầu nầy đến Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và Chính Phủ các Nước đã ký kết trong Hiệp Định Paris 1973 ngoại trừ Cộng Hòa Nhân dân Trung hoa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Đã đổi tên Nước) và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cọng Hòa Miền Nam Việt Nam (Đã không còn nữa).
  – Xét rằng biến cố 30/4/1975 là thời điểm mà Cộng Sản Hà Nội đã dùng vũ lực, leo thang chiến tranh, để cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một chiến thắng gian lận, vì Cộng Sản Hà Nội đã hoàn toàn vi phạm Hiệp Định Paris mà chính họ đã ký kết trước đó vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, và Định Ước Quốc Tế về Việt Nam vào ngày 2 tháng 3 năm 1973, trong những tài liệu đó họ đã cam kết tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Nước Việt Nam Cọng Hòa, cam kết chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình để tiến tới một cuộc tổng tuyển cử công bằng tự do dưới sự giám sát của quốc tế. (Điều 9 và Điều 15/ HĐParis)
  – Xét rằng sau khi xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Cộng Sản Hà Nội đã bắt bớ, cầm tù, đày ải và sát hại hàng triệu quân, dân, cán, chính VNCH, thì đó là một tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng chống nhân loại hoàn toàn trái với công pháp quốc tế cũng như hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cần biết là Việt Nam Cọng Hòa trước năm 1975 cũng là một hội viên kỷ thuật, một quan sát viên của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
  – Xét rằng sau ngày Cộng Sản Hà Nội xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, tính cho đến nay họ vẩn thi hành một chính sách vô cùng dã man, phi nhân bản đối với những người không kịp vượt thoát ra khỏi Nước: Đó là chính sách lùa dân lên vùng kinh tế mới, hay cưởng bách thi hành nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ quân sự để cướp đoạt nhà cửa, đất đai ruộng vườn và tài sản, đồng thời cô lập trả thù, gây khó khăn tới mức độ cùng quẫn, đối với hàng trăm ngàn thương phế binh, cô nhi quả phụ tử sĩ Việt Nam Cọng Hòa cũng như thân nhân và gia đình của họ.
  – Xét rằng trong 35 năm qua, Cộng Sản Hà Nội vẫn không ngừng dùng bạo lực sắt máu để đàn áp, hành hạ, tra tấn, đánh đập, thậm chí bỏ tù, thủ tiêu quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa còn đối với những người bất đồng chính kiến lên tiếng vì tự do dân chủ nhân quyền, vì tự do tôn giáo đều bị Cộng Sản Hà Nội lập tức khủng bố cô lập, đặt ra ngoài vòng pháp luật và thẳng tay triệt hạ khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi lánh nạn, hàng trăm ngàn người khác đã bị Cộng sản Hà Nội bắt bỏ tù giam giữ đày đọa, hoặc giết chết, rất nhiều người bị tử nạn trên đường biển, đường bộ. Đó là chưa nói đến chính sách xuất cảng bóc lột người lao động, kỷ nghệ tình dục trẻ em, bao che tội ác, buôn lậu và tham nhũng …v..v…
  – Xét rằng hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như thềm lục địa của NướcViệt Nam Cộng Hòa được nới rộng đến 350 hải lý, từ vĩ tuyến 17 trở xuống là thuộc chủ quyền của Nước Việt Nam Cộng Hòa, điều nầy đã được minh thị rõ ràng trong văn bản Hiệp Định Geneve 1954 và đồng thời cũng được bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ qua Hiệp Định Paris 1973. Do đó việc Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa dùng vũ lực để xâm chiếm hải đảo và biển của Nước Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn vi phạm.
  – Xét rằng Việt Nam Cộng Hòa vẩn còn tồn tại và hiện hữu đại diện bởi một Chính Phủ VNCH Ngoài Lãnh Thổ.
  Bởi các nhận định nêu trên.
  Chúng tôi, là những quân, dân, cán, chính của Nước Việt Nam Cộng Hòa từ trong Nước, ngoài Nước. Trân trọng thỉnh cầu Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc cũng như Chính Phủ các Nước Thành Viên liên hệ trong Hiệp Định Paris 1973. Hảy vì công lý và lương tâm nhân loại. Hảy vì danh dự và trách nhiệm trong việc tham gia ký kết Hiệp Định Paris 1973.
  – Thứ Nhất : Yêu cầu Liên Hiệp Quốc lên tiếng can thiệp với các Nước hiện đang tranh chấp về ảnh hưỡng hay chủ quyền trên biển đông cũng như hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của VNCH phải ngưng ngay mọi hành động xâm phạm vào chủ quyền của Nước Việt Nam Cộng Hòa dựa trên căn bản Hiệp Định Geneve 1954 và Paris 1973.
  – Thứ Hai : Yêu cầu các Nước thành viên tham gia ký kết trong Hiệp Định Paris 1973 dựa trên điều 7 b hảy đồng thuận việc tái hợp hiệp định Paris trong một Hội Nghị Quốc Tế Về Việt Nam để giải quyết tất cả mọi vi phạm.
  – Thứ Ba : Yêu cầu Chính phủ Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hậu than của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hảy tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam bằng cách tổ chức hoặc không gây trở ngại để nhân dân Miền Nam tổ chức bầu cử thể hiện chính trị của mình, dựa trên diều 9 và 15 của Hiệp Định Paris 1973.
  – Thứ Tư : Trong tinh thần hiếu hòa và nhân bản. Chính Phủ Việt Nam Cọng Hòa có thể chấp nhận một giải pháp dung hòa để tránh mọi xung đột đổ máu đó là : Toàn bộ Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam sẽ đặt dưới sự điều hành, giám sát và bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trong thời hạn ít nhất là 2 năm, trước khi tiến tới một cuộc Tổng Tuyển Cử tự do công bằng để cho nhân dân 2 miền Nam, Bắc tự quyết định chọn lấy một thể chế chính trị trên đất nước Việt Nam cũng như chọn người lãnh đạo điều hành Chính Phủ từ địa phương tới trung ương. Dựa trên điều 9 và điều 15 của Hiệp Định Paris 1973 về quyền tự quyết và thống nhất đất nước.
  – Thứ Năm: Trong mọi trường hợp, nếu Cộng Sản Hà Nội và Cộng Sản Trung Hoa vẫn bất hợp tác, cố tình xé bỏ Hiệp Định, xem thường Liên Hiệp Quốc và Các Nước Thành Viên đã tham gia ký kết trong Hiệp Định Paris 1973. Chúng tôi, quân, dân, cán, chính VNCH từ trong Nước, ngoài Nước tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ của thế giới tự do về cuộc chiến đấu chính nghĩa của chúng tôi dưới mọi hình thức, nhằm giải phóng quê hương đã bị Cộng Sản Hà Nội và Trung Cộng xâm lăng một cách trắng trợn.
  Ðồng Ký Tên
  QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA
  (Ghi Chú) Ðể tham gia ký tên trong Bản Thỉnh Nguyện Thư nầy . xin bấm vào đây : http://vietnamconghoa.com/ bấm vào chử Tiếng Việt và bấm vào nơi ký tên. Có thể ghi cả gia đình trong cùng một địa chỉ. Sau khi Ký tên sẻ không còn thấy tên hay địa chỉ của quý vị trong Thỉnh Nguyện Thư nữa. Nếu được sự phổ biến và tiếp tay của quý vị thì quý hóa lắm.
  Mọi liên lạc xin gọi về VNCH Foundation 714-305-9025
  E-mail : vnchf@yahoo.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s