Việt Nam và Cộng Sản: Chủ nghĩa Quốc gia/Dân tộc Đối đầu Chủ nghĩa Cộng sản

Huỳnh văn Lang – Đây là vấn đề hai ba ngàn năm trước và biết mấy ngàn năm sau, từ khi có một tộc nguồn gốc du mục, ăn thịt nhiều hơn tôm cá từ Tây Bắc Á đông kéo nhau qua hướng Đông thôn tính nhiều tộc du mục khác hình thành một dân tộc có tên là Hán và tràn xuống miền Nam ấm áp hơn để đánh chiếm Đất và Nước cùng tài sản vật chất và tinh thần của một dân tộc khác có nguồn gốc nông nghiệp ăn cá tôm nhiều hơn thịt, tên là Bách Việt, có nghĩa là nhiều tộc Việt hợp nhau lại thành một Dân tộc qua ngả Hòa thân hay Huyết quản.

Ý thức dân tộc hay quốc gia (nationalisme) nảy sinh từ những ngày đầu khi khởi sự bị đánh cướp, bị mất mác…căn nguyên là cùng một huyết quản (Đồng bào) và của chung là tiếng nói, văn hóa (gồm huyền thoại, lịch sử, tín ngưỡng…). Bán chất của ý thức dân tộc nầy là đoàn kết, là thống nhứt để tự vệ vì lẽ đựơng nhiên để sống còn và lẽ tự nhiên của Đồng Bào, của bà con ruột thịt với nhau. Cho nên nếu ý thức dân tộc tự vệ yếu kém thì thiếu thống nhứt, thiếu  đoàn kết cũng gọi là chia rẻ, đó là trừơng hợp ý thức dân tôc Hán đời Minh xâm lược VN đầu thế kỷ 15 đã thành công và trường hợp ý thức Thực dân Pháp (Colonialisme) thành công cuối thế kỷ 19.

Kỳ dư các mưu đồ xâm lặng của Đế quốc Hán tộc(Imperialism) đều thất bại và thất bại một cách hết sức nhục nhã, vì tương quan lực lượng quân sự quá chênh lệch, có khi 1 với 5 với 10 ở trận tiền hay chiến địa cũng như ở hậu cần là dân số.

Trước một dân tộc hung hản hay chém giết, thích thấy máu thú vật cũng như máu người, dân tộc Bách Việt hòa nhã phải chạy lần lần về Nam, có thể 2/3 chạy không kịp đành ở lại và bị hoàn toàn thôn tính, 1/3 bỏ Đất Nước chạy lần lần về Nam từ sông Hoàng hà, băng qua sông Dương tử và định cư phía Nam con sông nầy một thời gian dài cả ngàn năm, để rồi bị dân tộc Hán tiếp tục từ Bắc xuống chém giết một phần, thôn tính một phần, phần sống sót tiếp tục chạy về Nam nữa, để rồi hình thành một dân tộc từ đây gọi là Nam Việt, định cư ở cực Nam Á đông và phát triển lần lần: tộc người Việt khỏe mạnh nhứt có tên là Văn lang đứng lên thôn tính 14 tộc Việt khác để hình thành một nước, một Quốc gia lấy tên là Văn lang, theo người viết là vào thời Chiến quốc (540-221 BC) nghĩa là khoảng  500 năm trước CN: không gì khuyến khích lập nước bằng sự hình thành lập nước của các tộc khác.

Có thể 2 nước Ngô của  Phù sai và nước Việt của Câu tiển là hai nước đã xuất hiện đầu thời Chiến quốc ở hạ lưu sông Dương tử, vùng Nam kinh, Tô châu, Hàng châu bây giờ đã khuyến khích nếu không nói là bắt buộc các tộc Nam Việt phải lập nước Văn lang như nói trên.

Một khi đã có nước thì cái ý thức dân tộc tự vệ (defensive nationalism) tiêu cực đã có từ trước càng rõ rệt hơn, càng mãnh liệt hơn, vì là chuyện sống còn của Đất Nước cũng như của dân tộc, để rồi phát triển thêm phần tích cực là ý thức xâm lăng. Và ý thức dân tộc tự vệ luôn luôn mãnh liệt hơn ý thức xâm lăng dưới mọi hình thức mà hình thức Thực dân là điển hình nhứt.

Trường hợp VN là ý thức Thực dân từ phương Bắc của dân tộc Hán

Nhắc lại: nước Văn lang qua thế kỷ thứ 4 trước CN bị nhà Thục, cũng là dân Việt thay thế, để rồi bị nhà Tần/nhà Triệu dân Hán tiêu diệt. Từ khi nhà Hán thay thế nhà Tần và thôn tính nhà Triệu, đầu thế kỷ thứ 3 trước CN, dân tộc Hán hình thành một Đế quốc (Imperialisme) vĩ đại, ý thức dân tộc xâm lăng hay bành trướng càng ngày càng quyết liệt hơn, dưới nhiều tên khác nhau Hán, Đường, Tống, Kim, Nguyên, Minh và Thanh, bây giờ là Cộng.

Từ ngày Thục An Dương Vương đèo Mỵ Châu sau lưng ngựa bỏ thành Cổ loa chạy trốn quân Triệu đà ra biển Đông, chém đầu con gái trước khi tự vận, tức là chấm dứt thời kỳ  độc lập của dân tộc Nam Việt, để rồi bị Hán tộc đô hộ cho đến thế kỷ thứ 10 (năm 938) khi Ngô Quyền giành lại được chủ quyền cho Nam Việt. Trong khoảng thời gian hơn 1,000 năm đó, ý thức dân tôc tự vệ vẫn luôn luôn tồn tại khi mạnh khi yếu với những khoản bộc phát với Hai bà Trưng (39-43), bà Triệu (230), Hắc Nam đế, Lý bôn, Tiền Lý v.v…và sau hết với Ngô Quyền. Trên đây, một cách hết sức sơ lược tôi muốn nhắc lại lịch sử để thấy  ý thức dân tộc tự vệ là một ý thức mãnh liệt và kỳ quyết, gọi được là vô địch (Nationalism v/s Colonialism, Imperialism…) để giữ được cái lai lịch (ID) Nam Việt của dân tộc mình sau cả 1,000 bị đô hộ, bị thôn tính bằng dân tộc Hán có ý thức dân tộc xâm lăng cũng kỳ quyết không kém mà còn vói quân binh võ trang bằng 5 bằng 10.

Ở đây xin để trong dấu ngoặc:

(Đúng 60 năm trước đây, ở đại học Laval, Québec, Canada, hết sức may mắn tôi tiếp xúc được với một giáo sư người Anh từ đại học Ghana, Phi châu qua giảng bài về sự”phát triển kinh tế xã hội của các nước kém phát triển thuộc đia Phi châu” tên bà Barbara Ward, a.k.a là Lady Jackson. Bà Ward biết tôi là sinh viên từ thuộc địa Pháp nên muốn trao đổi riêng với tôi về một vài vấn đề thuộc địa của French Indochina và bà muốn tôi nên đọc cuốn sách của bà vừa xuất bản, đề tựa ” Five Ideas That Change the Wordl”, tôi đi tìm mua ngay giá $1.50 và đọc nhiều lần, thấy nhận xét và phân tích của bà đều quá hay, theo tôi là thật chính xác và nhứt là rất ”inspiring”, mở mang sự hiểu biết của mình, mà trong đó có một nhận định vô cùng thông minh và chính xác! Đó là giá trị tuyệt đối của chủ nghĩa quốc gia (nationalism) hay dân tộc mà như trên tôi gọi là ý thức dân tộc tự vệ v/s ý thức dân tộc xâm lăng. Và Lady Jackson đã dùng trường hợp VN để minh chứng cho nhận xét của bà như sau:

Soon after the birth of Christ-under the Han dynasty in China-the people of Annam were incirporated into the Chinese Empire and there they remained for a thousand yerars. From the beginning of the Christian era to the end of the ninth century, Annam was part of China, and I need hardly to underline the fact that the Chinese are probably, of all conquerors, the most able to absorb other groups into their culture, which is ‘notoriouslly ” spongelike” or absorptive. The steady spread of Chinese society has been by a succession of annexations during which alien organisms have been absorbed into the system and turned into Chinese.

But at the end of a thousand years, the Annamites withew their allegiance, left the Empire and returned to being Annamites, which they have been ever since. In other words, the most cohesive, the most pervasive, the most absorptive imperial system in the history of mankind was unable to absorb a small neighboring people  ever after a thousand years of imperial control. They emerged as they went in- a recognizable national unit . Chapter 1, tr 29. Edition Norton 1952.

Tóm tắt, VN sau hơn 1000 đô hộ, nhờ ý thức dân tộc mà VN trở lại làm người VN, mà không bị đồng hòa thành ra người Hán. Và tứ đó cho đến ngày nay đã bao nhiêu lần dân tộc Hán đã mưu đồ trở lại, nhưng với ý thức dân tộc tự vệ cố hữu của mình, dân tôc VN đã đánh bại dân tộc Hán xâm lược sát ván.

Tóm lại: ý thức dân tộc cũng là chủ nghĩa quốc gia hay dân tộc VN đã đập tan mọi mưu đồ xăm lược hay thôn tính của dân tộc Hán từ cuối thế kỷ thứ 9 đến giờ, hay đúng hơn là đến ngày HCM nhập cảng chủ nghĩa CS Thế giới đại đồng của Karl Marx là đầu năm 1930 khi HCM đi về Hong kong để thành lập Đông dương CS đảng. Chính chủ nghĩa CS Thế giới Đại đồng nầy tư nơi nó (de par sa nature) đã phủ nhận ý thức dân tộc cố hữu của VN.

Đây mới là vấn đề!

1) Ý thức dân tộc là một y thức dựa trên huyết quản, gia đình, bà con ruột thịt hay Đồng bào, nên tự nơi nó có bản chất đoàn kết và thống nhứt. Đang khi đó chủ nghĩa CS Thế giới Đại đồng tự nó chẳng nhưng phủ nhận ý thức dân tộc mà từ bản chất là chia rẻ với chủ trương giai cấp đấu tranh, còn thêm sắt máu và láo để tiêu diệt, hoàn toàn cực đoan là ai không cùng một ý thức là thù đáng tận diệt, y chan ý thức dân tộc cực đoan phát-xít Đức. Tệ hại và dã man hơn là giết người nhà hơn là giết người ngoài!

2) Trước kia có đánh nhau là giữa thằng Mít tự vệ và thằng Chệt xăm lăng, có nghĩa là giữa Đồng bào Nam Việt tự vệ và Đồng bào Hán tộc xâm lăng, mà lãnh đạo của hai bên không phải là Đồng bào cùng huyết quản như nhau. Bây giờ có đánh nhau thì dù hai bên không phải là Đồng bào với nhau, nhưng lãnh đạo lại Đồng chí (Communism) với nhau, khi chủ nghĩa hay ý chí CS này đã làm cho ý thức dân tộc tự vệ hóa ra yếu hèn từ hơn nửa thế kỷ nay.

Nationalism vẫn sẽ thắng các chủ nghĩa khác như Colonialism (Thực dân, Imperialism (Đế quốc) và Internationalism (Quốc tế) và tất cả các ism khác trong đó tất nhiên có Communism. Nhưng phải với điều kiện nào, thử hỏi?

Hỏi tức là trả lời:

Delenda Est Carthago!

Tiên quyết là phải thay thế lãnh đạo không có hay không còn có ý thức dân tộc nữa, đó là CSVN, vì CSVN tự nơi nó  không thể nào còn có ý thức dân tộc được! Nếu còn có đựơc chút gì (lưa thưa vài ba thành phần lạc loài) thì chỉ đủ sức đầu hàng vô điều kiện, nói chi là chiến thắng. Đó là logic thường thức!

Sau đây là một trường hợp điển hình nói lên giá trị tuyệt đối của ý thức dân tộc, cùng một lúc chứng minh sự thiển cận, hay thiếu sáng suốt, thiếu thông minh hay là ngu xuẫn, danh từ của bà Dương thu Hương, của chính HCM và đảng CSVN.

Trong thế chiến thứ II, đầu năm 1940 Staline Tổng bí thư đảng CS Nga đang nắm chánh quyền Nga Sô-viết đã ký Thỏa hiệp với Hitler Thủ tướng nước Đức cũng là Thủ lãnh Đức quốc xã, môt chủ nghĩa dân tộc, nhưng cực đoan như chủ nghĩa CS quốc tế, làm cho các đảng CS các nước đang đánh với Đức nhứt là Pháp phải té ngửa, không hiểu vì mục đích gì, quốc tế chăng?

Không dè sự thực là quốc gia xâm lăng: chia đôi Balan với Đức! Qua năm 1942, Đức quốc xã của Hitler như vũ như bão ồ ạt với cả 100 sư đoàn bô binh, thiết giáp, tàu bay tàu bò…mở chiến dịch xăm lăng Nga và trong 40 ngày, quân binh Đức đánh bạt 200 sư đoàn Hồng quân đến tận vách Leningrad, Kiew…Staline giết một loạt tướng tá, các thành viên Bộ Chánh trị, toàn là những cán bộ nồng cốt của Đệ tam Quốc tế (Internationalism) trước khi bỏ Moscowa rút tàn quân sâu vào nội địa, để tổ chức hàng ngũ lại và phản công đến chỗ thành công hoàn toàn. Chỉ một năm sau, quân binh của Staline vào đến tận hang cùng của Hitler…

Cái gì đã giúp Staline đánh tan mưu đồ xâm chiếm Nga sô?

Không phải là ý thức Quốc tế hay Thế giới Đại đồng của Marx, hay ý thức giải phóng giai cấp vô sản của Lenin hay xã hội hóa nước Nga của Staline…mà chỉ là ý thức dân tộc Slave hay Quốc gia của dân Nga đã phản công và tiêu diệt quân binh Đức xâm lược gần như hoàn toàn. Từ lòng dân tộc slave cả triệu quân du kich đã tự động nổi lên dùng chiến thuật ” tiêu bao chiến” làm tan rả từng sư đoàn quân xâm lăng Đức, tù binh bắt từng 100 ngàn! Cái công lớn cứu nước của Staline là biết từ bỏ tạm thời, nhưng đúng lúc và kịp thời ý thức Quốc tế CS để trở về ý thức Quốc gia của Nga hoàng trước kia!

Sai lầm hay ngu xuãn của HCM và CSVN?

Lấy ý thức Thế giới Đại đồng và Xã hội chủ nghĩa chì phối và điều động ý thức dân tộc hay Quốc gia để đánh Thực sự vay mượn khổng lồ của Nga Tàu, vì là Đồng chí với nhau, dù là không Đồng bào với nhau. Cái ngu xuẫn là ở chỗ đó! Sự chọn lựa của HCM và đảng CSVN là một sự chọn lựa sai lầm ngu ngơ, cũng như là ”trè con bị người lớn gạt cho ăn cứt gà sáp”, vì còn có những chọn lựa khác (alternative), hợp tình (Đồng bào hay Dân tôc) và hợp lý ( hoàn cánh mới của Thế giới sau Thế chiền II).

Lấy một giá trị vô song nếu không nói là tuyêt đối để đổi lấy một giá trị tương đối…Cho nên đến khi phải đương đầu với vấn đề sống cón của một dân tộc, thì tiềm năng tự vệ đã bị hao kiệt, vì có vay phải có trả, vay của Quốc tế thì phải trả cho Quốc tế, không những vốn mà còn có phải trả lời trả lải. Không trả được với hiện tại thì phải cầm cố tương lai!

Đó là cái bi kịch hiện tại của dân tộc Nam Việt!

Huỳnh văn Lang

Bài tham luận trên TV VNA # 57.3 ngày 19/12/2011
Westminster, 19 Dec, 2011.

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s